พญ.ณัฏฐ์ธยาน์ สินประเสริฐกูล

พญ.ณัฏฐ์ธยาน์ สินประเสริฐกูล

จักษุแพทย์สาขาศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตาและเบ้าตา

ประวัติคุณหมอยุ้ย

พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2549

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

พ.ศ. 2550

แพทย์ใช้ทุน รพ.มหาราช นครราชสีมา

พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552

แพทย์ใช้ทุน รพ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555

จักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 

พ.ศ. 2555

วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558

จักษุแพทย์  รพ.พิมาย จ.นครราชสีมมา

พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559

จักษุแพทย์สาขาศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตาและเบ้าตา รพ.รามาธิบดี 

พ.ศ. 2559

วุฒิบัตรจักษุวิทยาสาขาศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตาและเบ้าตา รพ.รามาธิบดี

พ.ศ. 2561

วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตา European College of Aesthetic Medicine and Surgery 

Skip to toolbar