พญ.ทักษอร เล้าวงค์

พญ.ทักษอร เล้าวงค์

จักษุแพทย์สาขากระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา - ผู้ก่อตั้งคุณหมอเมย์คลินิค

ประวัติคุณหมอเมย์

พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2550

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกีรยตินิยมอันดับสอง

คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555

แพทย์ใช้ทุนสาขาจักษุวิทยา

คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2555

วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรจักษุวิทยาสาขาศัลยกรรมตกแต่งดวงตา โรงพยาบาลซัมซุงเมดดิคอลเซ็นเตอร์โซล ประเทศเกาหลีใต้

จักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

พ.ศ. 2556

จักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาลศุภมิตร

ศูนย์ผ่าตัดต้อกระจกจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2557

วุฒิบัตรจักษุวิทยาสาขาศัลยกรรมตกแต่งดวงตา

โรงพยาบาลบาโนบากิ โซล ประเทศเกาหลีใต้ ผู้ผลิตรายการ Let me in

พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558

จักษุแพทย์สาขากระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2558

วุฒิบัตรจักษุวิทยาสาขากระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2559

จักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาลเวชธานี

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

จักษุแพทย์ประจำคุณหมอเมย์คลินิก และโรงพยาบาลนนทเวช

Skip to toolbar